در 3 نوع مختلف قابل انتخاب + دارای آپشن وویس ریکوردر ‏(‏Voice Recorder‏)‏ یا

بالا